O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:43
kontakt
ONDE

Komunikaty

21/05/24 14:25  brak uprawnień Onde ma umowę nabycia udziałów w projekcie elektrowni PV o mocy 63 MW
14:11 ONDE S.A.: Zawarcie umowy nabycia udziałów w projekcie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 63 MW
14/05/24 16:49 ONDE S.A.: Wykaz akcjonariuszy ONDE S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ONDE S.A. w dniu 14 maja 2024 r. co najmniej 5% liczby głosów.
16:48  brak uprawnień Onde wypłaci dywidendę za '23 w wys. 0,31 zł na akcję
16:46 ONDE S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONDE S.A. w dniu 14 maja 2024 r.
16:40 ONDE S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONDE S.A. w dniu 14 maja 2024 r. uchwały o podziale zysku obejmującej wypłatę dywidendy.
11/05/24 18:45  brak uprawnień Onde ma umowy na 30,3 mln zł netto na prace budowlane dla farm fotowoltaicznych
17:17 ONDE S.A.: Zawarcie umów o łącznej wartości ok. 30,3 mln złotych na wykonanie robót budowlanych dla farm fotowoltaicznych
09/05/24 10:36  brak uprawnień Erbud podchodzi ostrożnie do kontraktacji; spodziewa się poprawy przychodów MOD21
08/05/24 18:09  brak uprawnień Wyniki Onde w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:33 ONDE S.A.: ONDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:32 ONDE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie robót elektroenergetycznych oraz robót budowlanych dla farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 32 MW (formuła EPC)
16/04/24 13:36 ONDE S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONDE S.A. wraz z treścią projektów uchwał
28/03/24 10:35  brak uprawnień Onde chce podwoić portfolio deweloperskie w najbliższych latach
10:26  brak uprawnień Erbud ma wypełniony portfel zleceń; spodziewa się wzrostu cen materiałów i usług