O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:00
kontakt
LMGAMES

Komunikaty

28/05/24 19:27 LIVE MOTION GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Live Motion Games S.A. wraz z projektami uchwał
19:24  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (17/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Live Motion Games S.A. wraz z projektami uchwał
24/05/24 14:50 LIVE MOTION GAMES S.A.: Podpisanie umowy na portowanie gry pt. Chornobyl Liquidators
14/05/24 21:15  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (16/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
08/05/24 20:37  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (15/2024) Korekta raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2023 r.
02/05/24 19:17  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (14/2024) Zakończenie subskrypcji ósmej transzy akcji serii D
30/04/24 18:18 LIVE MOTION GAMES S.A.: Podpisanie umowy ramowej o świadczenie usług z Frozen Way S.A.
18:14 LIVE MOTION GAMES S.A.: Rozwiązanie umowy wydawniczej dotyczącej gry pt. Millennials
10:27 LIVE MOTION GAMES S.A.: Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii A1 na akcje serii D - ósma transza
29/04/24 20:41  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (13/2024) Raport okresowy Spółki za 2023 rok
22/04/24 12:31  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (12/2024) Incydentalne naruszenie obowiązku z Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
12:29  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (11/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok
19/04/24 20:04  brak uprawnień Frozen Way nabył prawa wydawnicze do gry "Chornobyl Liquidators"
19:47 LIVE MOTION GAMES S.A.: Zawarcie umowy cesji praw i zobowiązań dotyczących gry pt. Chornobyl Liquidators oraz ustalenie daty premiery niniejszego tytułu w wersji na komputery osobiste
11/04/24 19:57  brak uprawnień Live Motion Games w wynikach za '23 zawiąże odpis aktualizujący na 1,7 mln zł