O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:57
kontakt
GAMIVO

Komunikaty

22/05/24 13:38  brak uprawnień GAMIVO SA (13/2024) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2024 r.
21/05/24 18:13 GAMIVO S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 21 maja 2024 r.
17:59  brak uprawnień GAMIVO SA (12/2024) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 21.05.2024 r.
15/05/24 08:09  brak uprawnień GAMIVO SA (11/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
25/04/24 09:46  brak uprawnień GAMIVO SA (10/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza
09:34 GAMIVO S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza
24/04/24 09:30  brak uprawnień GAMIVO SA (9/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.05.2024 r.
09:22 GAMIVO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.05.2024 r.
12/04/24 13:01  brak uprawnień GAMIVO SA (8/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 14:52 GAMIVO S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy licencyjnej
12:06 GAMIVO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy GAMIVO S.A.
08:54  brak uprawnień Gamivo chce przeznaczyć 6 mln zł z zysku za 2023 rok na dywidendę
08:00  brak uprawnień GAMIVO SA (7/2024) Jednostkowy raport roczny GAMIVO S.A. za rok obrotowy 2023
07:55  brak uprawnień GAMIVO SA (6/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GAMIVO za rok obrotowy 2023
08/03/24 13:46 GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach