O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:15
kontakt
UNILABGAM

Komunikaty

15/05/24 08:30 brak uprawnień UNITED LABEL SA (7/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15/04/24 14:20 brak uprawnień UNITED LABEL SA (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024? United Label S.A.
20/03/24 08:14 brak uprawnień UNITED LABEL SA (5/2024) Raport roczny za rok 2023
19/03/24 18:59 UNITED LABEL S.A.: Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry "Tails of Iron 2: Whiskers of Winter"
07/03/24 15:54 brak uprawnień UNITED LABEL SA (4/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych
06/02/24 18:06 brak uprawnień UNITED LABEL SA (3/2024) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
18:04 brak uprawnień UNITED LABEL SA (2/2024) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
10/01/24 13:41 brak uprawnień UNITED LABEL SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
04/01/24 20:04 UNITED LABEL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
10/11/23 08:30 brak uprawnień UNITED LABEL SA (7/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
11/08/23 07:46 brak uprawnień UNITED LABEL SA (6/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
29/06/23 17:08 UNITED LABEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
16:59 brak uprawnień UNITED LABEL SA (5/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.
02/06/23 19:15 brak uprawnień UNITED LABEL SA (4/2023) Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Label S.A.
19:07 UNITED LABEL S.A.: Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Label S.A.