O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:38
kontakt
CAVATINA

Komunikaty

13/06/24 12:52 CAVATINA HOLDING S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 13 czerwca 2024r.
12:43 CAVATINA HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy Cavatina Holding S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2024r. co najmniej 5% liczby głosów.
05/06/24 16:35  brak uprawnień Cavatina Holding wyemituje do 250 tys. obligacji serii P2024A
16:24 CAVATINA HOLDING S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2024A
28/05/24 17:01 CAVATINA HOLDING S.A.: CAVATINA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/24 19:51  brak uprawnień GPW: Komunikat - CAVATINA HOLDING S.A.
19:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania rotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M2024B spółki CAVATINA HOLDING S.A.
12:47  brak uprawnień GPW: Komunikat - CAVATINA HOLDING
12:39  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M2024B spółki CAVATINA HOLDING S.A.
20/05/24 12:23  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M2024B spółki CAVATINA HOLDING S.A.
17/05/24 17:01 CAVATINA HOLDING S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cavatina Holding S.A.
15/05/24 17:02 CAVATINA HOLDING S.A.: Informacja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2023
30/04/24 17:12 CAVATINA HOLDING S.A.: CAVATINA HOLDING S.A.
17:10 CAVATINA HOLDING S.A.: CAVATINA HOLDING S.A.
26/04/24 08:35  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt Cavatina Holding dot. programu emisji obligacji o wartości do 150 mln zł