O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:58
kontakt
GENXONE

Komunikaty

22/05/24 14:41  brak uprawnień GENXONE SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku
14:35 GENXONE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku
13/05/24 18:32  brak uprawnień GENXONE SA (8/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
10/05/24 16:19  brak uprawnień GENXONE SA (7/2024) Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki
16:17  brak uprawnień GENXONE SA (6/2024) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki
24/04/24 16:30  brak uprawnień GENXONE SA (5/2024) Raport roczny za rok 2023
15/04/24 17:03  brak uprawnień GENXONE SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect przez spółkę genXone
05/04/24 16:02  brak uprawnień GENXONE SA (3/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
08/03/24 14:26 GENXONE S.A.: Podpisanie umowy warunkowej o istotnym znaczeniu
06/03/24 16:41 GENXONE S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12/02/24 17:50  brak uprawnień GENXONE SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
17/01/24 15:56  brak uprawnień GENXONE SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
16/11/23 15:33 GENXONE S.A.: Podpisanie umowy warunkowej o istotnym znaczeniu
14/11/23 14:33 GENXONE S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
10/11/23 13:27  brak uprawnień GENXONE SA (14/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku