O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 00:00
kontakt
STARWARD

Komunikaty

15/05/24 21:24  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (4/2024) Raport okresowy Starward Industries S.A. za I kwartał 2024 r.
14/05/24 22:00 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Emitenta
15/04/24 21:43  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (3/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 20:58  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (2/2024) Raport roczny Starward Industries S.A. za 2023 rok
07/03/24 21:04 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Emitenta, spółką Chiswick Creative Ventures Limited z siedzibą w Londynie
06/03/24 18:06 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Emitenta
13/02/24 14:42 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
11/02/24 20:17 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie umów pożyczek z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i innymi akcjonariuszami
31/01/24 19:41  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 23:19 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/01/24 18:05 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
17:57 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Markiem Markuszewskim
29/12/23 18:38  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (24/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024
27/12/23 19:26 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Sprzedaż akcji przez Marka Markuszewskiego na rzecz Członków Zarządu
20/12/23 08:23  brak uprawnień Marek Markuszewski nie będzie prezesem Starward Industries; w I prezentacja nowej strategii