O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:19
kontakt
ATOMJELLY

Komunikaty

20/05/24 13:55 ATOMIC JELLY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2024 roku
13:47  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (5/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2024 roku
15/05/24 15:03  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (4/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
08/05/24 17:00 ATOMIC JELLY S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej dla gry "Track Mechanic: Dangerous Paths"
17/04/24 18:39 ATOMIC JELLY S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczk
15/04/24 21:01  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 17:32  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (2/2024) Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2023
26/02/24 16:28 ATOMIC JELLY S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
08/01/24 08:09  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
13/12/23 23:40 ATOMIC JELLY S.A.: zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy pożyczki
14/11/23 14:19  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (7/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
02/09/23 08:31  brak uprawnień wt - Przychody ze sprzedaży nowej gry Atomic Jelly pokryły 36,53 proc
01/09/23 22:34  brak uprawnień Przychody ze sprzedaży nowej gry Atomic Jelly pokryły 36,53 proc. kosztów produkcji
21:47 ATOMIC JELLY S.A.: Raport sprzedażowy gry Space Mechanic Simulator
14/08/23 10:38  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (6/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku