O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:09
kontakt
SPYROSOFT

Komunikaty

24/05/24 17:17 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/24 16:13 SPYROSOFT S.A.: Ogłoszenie Zarządu Spółki SPYROSOFT SA o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:00  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki SPYROSOFT S.A.
26/04/24 07:40 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A.
07:38 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A.
24/04/24 11:22  brak uprawnień SPYROSOFT SA (1/2024) SpyroSoft Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/02/24 21:20 SPYROSOFT S.A.: Uzupełnienie informacji nt. nowego Członka Rady Nadzorczej
21:11 SPYROSOFT S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
16/02/24 14:30 SPYROSOFT S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
09/02/24 15:01 SPYROSOFT S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
06/02/24 16:57 SPYROSOFT S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22/01/24 17:43  brak uprawnień Spyrosoft ma list intencyjny ws. zakupu większościowego udziału w Codibly
17:24 SPYROSOFT S.A.: Zawarcie przez Spyrosoft S.A. listu intencyjnego w sprawie nabycia pakietu większościowego udziałów podmiotu z branży programistycznej
13:54 SPYROSOFT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
12/01/24 16:12 SPYROSOFT S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR