O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:48
kontakt
SELVITA

Komunikaty

24/05/24 15:04 SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
08:59  brak uprawnień Noble Securities obniża cenę docelową dla Ryvu Therapeutics do 75,5 zł
23/05/24 12:55  brak uprawnień Selvita oczekuje polepszenia wyników w kolejnych kwartałach; na rynku biotech widoczna poprawa
22/05/24 17:44  brak uprawnień Wyniki Selvity w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:11 SELVITA S.A.: SELVITA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/24 13:34  brak uprawnień Selvita ma zlecenie o wartości ok. 9,8 mln zł dot. optymalizacji związku głównego
13:23 SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnego zlecenia przez spółkę zależną Selvita S.A.
07:53  brak uprawnień Ryvu Therapeutics w I kw. miało 19,7 mln zł straty EBITDA i 22,5 mln zł straty EBIT
07:28  brak uprawnień Wyniki Ryvu Therapeutics w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07/05/24 08:44  brak uprawnień Selvita kupiła PozLab za 25 mln zł
08:30 SELVITA S.A.: Zawarcie umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów w PozLab sp. z o.o. - zamknięcie Transakcji / Closing of an acquisition of PozLab sp. z o.o. by Selvita S.A.
06/05/24 15:17  brak uprawnień DM BOŚ obniżył do 62,7 zł cenę docelową akcji Selvity
12/04/24 08:18  brak uprawnień Selvita ma zlecenie o wartości ok. 14,3 mln zł dot. optymalizacji cząsteczki wiodącej
08:04 SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnego zlecenia / Receipt of a significant purchase order
08:00 SELVITA S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - Art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR