O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:48
kontakt
KLABATER

Komunikaty

14/05/24 20:56  brak uprawnień Klabater ma list intencyjny z Midwest Games na wydanie gry Crossroads Inn 2
20:16 KLABATER S.A.: Aktualizacja w zakresie stanu przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego dotyczącego wydania gry własnej Emitenta - Crossroads Inn 2
13/05/24 05:45  brak uprawnień KLABATER SA (9/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
10/05/24 11:43  brak uprawnień KLABATER SA (8/2024) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
09/05/24 12:51 KLABATER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 maja 2024 roku
07/05/24 15:55  brak uprawnień KLABATER SA (7/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klabater S.A., które odbyło się w dniu 7 maja 2024 roku
15/04/24 09:17  brak uprawnień KLABATER SA (6/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
10/04/24 18:27 KLABATER S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 7 maja 2024 roku
18:19  brak uprawnień KLABATER SA (5/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 7 maja 2024 roku
18/03/24 19:24  brak uprawnień KLABATER SA (4/2024) Raport roczny za 2023 rok
15/03/24 19:03  brak uprawnień KLABATER SA (3/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok
07/03/24 09:42 KLABATER S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Bio Inc. Redemption" na platformie Nintendo Switch
04/03/24 08:10  brak uprawnień Klabater rozpoczął przegląd opcji strategicznych na kolejne lata (opis)
06:55  brak uprawnień Klabater rozpoczął przegląd opcji strategicznych na kolejne lata
06:16 KLABATER S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych na kolejne lata