O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 06:57
kontakt
GAMFACTOR

Komunikaty

17/07/24 15:36 GAMING FACTORY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie - znaczne pakiety akcji
12/07/24 10:19  brak uprawnień Gaming Factory przełożyło premierę darmowego prologu do gry JDM z 18 VII na 8 VIII
01/07/24 14:20  brak uprawnień Aktualny budżet Gaming Factory na grę JDM to 7-8 mln zł; spółka planuje wersję na konsole
30/06/24 18:55 GAMING FACTORY S.A.: Zawarcie umowy zakupu akcji Demolish Games S.A.
27/06/24 17:33 GAMING FACTORY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku.
17:29 GAMING FACTORY S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.
17:25 GAMING FACTORY S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 27czerwca 2024 roku
26/06/24 10:03 GAMING FACTORY S.A.: Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.
19/06/24 13:21 GAMING FACTORY S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
11:23 GAMING FACTORY S.A.: Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.
10/06/24 09:11 GAMING FACTORY S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień27.06.2024 roku
07/06/24 17:04 GAMING FACTORY S.A.: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A.wprowadzona na żądanie akcjonariusza
05/06/24 11:24  brak uprawnień Gaming Factory planuje w '25 wydać grę Ghost Keeper
30/05/24 09:40 GAMING FACTORY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A.
29/05/24 18:02 GAMING FACTORY S.A.: GAMING FACTORY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego