O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 12:56
kontakt
REDDEV

Komunikaty

22/05/24 13:02  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (7/2024) Rejestracja zmian Statutu Red Dev S.A. i zmiana adresu siedziby.
20/05/24 19:35  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (6/2024) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.
17/05/24 22:22  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (5/2024) Termin publikacji zaległego raportu okresowego za III kwartał 2022 r.
16/05/24 12:53 RED DEV STUDIO S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Red Dev Studio S.A. w dniu 16 maja 2024 r.
12:51  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (4/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Red Dev Studio S.A w dniu 16.05.2024 r.
27/04/24 18:32 RED DEV STUDIO S.A.: Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
18:31  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (3/2024) Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16/04/24 13:51  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (2/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2024 r.
13:40 RED DEV STUDIO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2024 r.
15/04/24 09:01  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (1/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
09/04/24 11:01 RED DEV STUDIO S.A.: Informacja o uzyskaniu przez nowy Zarząd Emitenta dostępu do systemu ESPI wraz z informacją kolejnych krokach dotyczących porządkowania sytuacji Emitenta.
26/03/24 08:53  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki RED DEV STUDIO
15/12/23 07:45  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki RED DEV STUDIO S.A.
08/12/23 21:53 RED DEV STUDIO S.A.: Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania o rozwiązanie spółki
21:41  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (15/2023) Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania o rozwiązanie spółki