O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:51
kontakt
ARTGAMES

Komunikaty

07/06/24 19:01 ART GAMES STUDIO S.A.: Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.
18:48  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (6/2024) Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r
31/05/24 21:25 ART GAMES STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art Games Studio S.A. wraz z projektami uchwał
20:45  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art Games Studio S.A. wraz z projektami uchwał
08/05/24 17:48  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (4/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
15/04/24 13:35  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
15/03/24 16:40  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (2/2024) Raport okresowy za 2023 rok obrotowy
07/03/24 21:14 ART GAMES STUDIO S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
11/01/24 07:32  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
18/12/23 16:40 ART GAMES STUDIO S.A.: Rozwiązanie umowy wydawniczej z naptime.games dla gry "Alchemist Simulator"
09/11/23 15:54  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (16/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
18/10/23 09:10 ART GAMES STUDIO S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
17/10/23 08:24  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (15/2023) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
14/09/23 17:49 ART GAMES STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Alchemist: The Potion Monger" na Steam w wersji Early Access
21/08/23 19:31  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (14/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii F emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego