O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:27
kontakt
MSM

Komunikaty

31/05/24 11:56 brak uprawnień MASSMEDICA SA (8/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:51 MASSMEDICA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/05/24 14:49 brak uprawnień MASSMEDICA SA (7/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 rok
15/05/24 12:09 brak uprawnień MASSMEDICA SA (6/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
15/04/24 10:18 brak uprawnień MASSMEDICA SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
19/03/24 14:15 brak uprawnień MASSMEDICA SA (4/2024) Zmiana adresu Spółki
 brak uprawnień MASSMEDICA SA (3/2024) Zmiana adresu Spółki
14/02/24 20:02 brak uprawnień MASSMEDICA SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
26/01/24 13:55 MASSMEDICA S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
10/01/24 12:30 brak uprawnień MASSMEDICA SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
15/12/23 15:51 brak uprawnień MASSMEDICA SA (14/2023) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
10/11/23 16:50 brak uprawnień MASSMEDICA SA (13/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
11/08/23 13:25 brak uprawnień MASSMEDICA SA (12/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
10/07/23 14:37 brak uprawnień MASSMEDICA SA (11/2023) Korekta raportu EBI nr 10/2023 - "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i powołanie jej członków na nową kadencję"
30/06/23 18:32 brak uprawnień MASSMEDICA SA (10/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i powołanie jej członków na nową kadencję