O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 15:05
kontakt
4MASS

Komunikaty

20/05/24 13:11 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
16/05/24 13:28 4MASS S.A.: Przyjęcie regulaminu programu skupu akcji własnych
15/05/24 17:08  brak uprawnień 4MASS SA (8/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
30/04/24 17:15  brak uprawnień 4MASS SA (7/2024) Raport roczny Spółki za rok 2023
29/04/24 09:34 4MASS S.A.: Podpisanie znaczącej umowy
25/04/24 15:10  brak uprawnień 4MASS SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2023 rok
11/04/24 14:29  brak uprawnień 4MASS SA (5/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
22/03/24 17:18 4MASS S.A.: Podpisanie znaczącej umowy
21/03/24 16:21 4MASS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 marca 2024 r.
16:14  brak uprawnień 4MASS SA (4/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 marca 2024 r.
12:05 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
07/03/24 14:54 4MASS S.A.: Złożenie przez Emitenta wniosku o dofinansowanie
05/03/24 08:57 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
19/02/24 14:14 4MASS S.A.: Zmiana stanu posiadania
09:47  brak uprawnień 4MASS SA (3/2024) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki