O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:55
kontakt
MLSYSTEM

Komunikaty

23/05/24 08:14  brak uprawnień ML System w I kwartale poprawił wyniki, spółka rozpoczyna przegląd opcji (opis)
07:49  brak uprawnień ML System rozpoczyna przegląd opcji w celu aktualizacji strategii rozwoju
07:43 ML SYSTEM S.A.: Przegląd opcji strategicznych w celu aktualizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej
ML SYSTEM S.A.: ML SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/24 22:21 ML SYSTEM S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
22:18 ML SYSTEM S.A.: WZA lista powyżej 5%
22:16 ML SYSTEM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
09/05/24 23:27 ML SYSTEM S.A.: Powołanie członków Zarządu nowej kadencji
ML SYSTEM S.A.: Powzięcie informacji o decyzji osób zarządzających o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
29/04/24 15:38 ML SYSTEM S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
24/04/24 17:20 ML SYSTEM S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
23/04/24 17:05 ML SYSTEM S.A.: Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
16:12 ML SYSTEM S.A.: Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:09 ML SYSTEM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/04/24 14:42  brak uprawnień ML System zakłada w tym roku spadek nakładów inwestycyjnych do ok. 15 mln zł (opis)