O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:33
kontakt
TSGAMES

Komunikaty

23/05/24 20:23 TEN SQUARE GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ten Square Games S.A.
20:20  brak uprawnień Ten Square Games przeznaczy zysk za '23 na kapitał zapasowy
20:19 TEN SQUARE GAMES S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. nowej kadencji
20:04 TEN SQUARE GAMES S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. w dniu 23.05.2024r.
22/05/24 15:03 TEN SQUARE GAMES S.A.: Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. nowej kadencji
08:26  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową Ten Square Games do 118 zł
02/05/24 11:50  brak uprawnień Przychody z gier Ten Square Games w kwietniu wyniosły ok. 4 mln USD - Sensor Tower
26/04/24 17:51 TEN SQUARE GAMES S.A.: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały
25/04/24 17:06 TEN SQUARE GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.
24/04/24 17:23 TEN SQUARE GAMES S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika finansowego oraz jego wysokości dla celów Drugiej Transzy Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu
17:05 TEN SQUARE GAMES S.A.: Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku netto z 2023 roku na kapitał zapasowy
23/04/24 17:22  brak uprawnień Ten Square Games planuje zysk za '23 przeznaczyć na kapitał zapasowy
17:14 TEN SQUARE GAMES S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie przekazania zysku netto z 2023 roku na kapitał zapasowy
15/04/24 09:21  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Ten Square Games do "trzymaj", a cenę docelową do 106 zł
05/04/24 08:31  brak uprawnień Ten Square Games szacuje przychody w I kw. '24 na 99,8 mln zł