O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 21:17
kontakt
ULTGAMES

Komunikaty

22/05/24 10:42 ULTIMATE GAMES S.A.: Zmiana porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.
17/05/24 00:50 ULTIMATE GAMES S.A.: ULTIMATE GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/24 21:33 ULTIMATE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.
09/05/24 17:10  brak uprawnień Ultimate Games szacuje zysk netto grupy w I kw.'24 na 1,4 mln zł
17:03 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2024 r. wraz z aktualizacją jednostkowych danych finansowych
07/05/24 19:17  brak uprawnień Ultimate Games szacuje zysk netto w I kw.'24 na 1,1 mln zł
19:05 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2024 r.
18:59  brak uprawnień Ultimate Games chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję
18:53 ULTIMATE GAMES S.A.: Rekomendacja Zarządu dot. dywidendy za 2023 rok
19/04/24 17:50 ULTIMATE GAMES S.A.: ULTIMATE GAMES S.A.
17:45 ULTIMATE GAMES S.A.: ULTIMATE GAMES S.A.
16/04/24 18:31 ULTIMATE GAMES S.A.: Aktualizacja szacunkowych, wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za 2023 rok
15/04/24 09:03  brak uprawnień Premiera gry "Food Truck Simulator" na PlayStation 23 kwietnia
08/03/24 19:34  brak uprawnień Ultimate Games dokonał odpisów aktualizujących w wys. 8,4 mln zł w skons. sprawozdaniu za '23 (aktl.)
19:26  brak uprawnień Ultimate Games dokonał odpisów aktualizujących w wys. 8,4 mln zł w skons. sprawozdaniu za '23