O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 04:55
kontakt
LEGIMI

Komunikaty

13/05/24 17:58  brak uprawnień LEGIMI SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
27/03/24 18:22 LEGIMI SA: Powiadomienia o transakcjach (zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR)
18:11  brak uprawnień LEGIMI SA (4/2024) Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii E przez osoby uprawnione
18/03/24 17:51  brak uprawnień LEGIMI SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
12/02/24 10:14  brak uprawnień LEGIMI SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
06/02/24 17:08 LEGIMI SA: Likwidacja spółki powiązanej
23/01/24 18:36  brak uprawnień LEGIMI SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
28/12/23 19:20  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LEGIMI S.A.
18/12/23 17:58  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LEGIMI S.A.
16:38 LEGIMI SA: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
15/12/23 15:49 LEGIMI SA: Podjęcie uchwały o zawiązaniu spółki zależnej
13/12/23 18:37 LEGIMI SA: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
12/12/23 17:53  brak uprawnień Wirtualna Polska nabędzie 313.582 akcji zwykłych na okaziciela spółki Legimi
17:16  brak uprawnień Komunikat o zakończeniu procesu składania ofert sprzedaży akcji spółki Legimi SA
30/11/23 14:29  brak uprawnień Aktualizacja zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Legimi SA