O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:06
kontakt
CMI

Komunikaty

29/05/24 14:37 CM INTERNATIONAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International S.A. wraz z projektami uchwał
14:27  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International S.A. wraz z projektami uchwał
13:21  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (5/2024) Raport okresowy Spółki za rok obrotowy 2023
16/05/24 17:26 CM INTERNATIONAL S.A.: Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - pośrednie przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki
14/05/24 14:10  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (4/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
10/05/24 12:13 CM INTERNATIONAL S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - pośrednie przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki
29/04/24 13:50 CM INTERNATIONAL S.A.: Podpisanie aneksu do umowy pożyczki
18/04/24 15:21 CM INTERNATIONAL S.A.: Informacja na temat pozytywnego dla Spółki wyroku sądu drugiej instancji
15/04/24 15:19  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
26/03/24 13:53 CM INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie zamówienia o istotnej wartości na dostawę produktów Emitenta na rynek hiszpański
23/02/24 13:01  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki CM INTERNATIONAL S.A.
16/02/24 18:07  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki CM INTERNATIONAL S.A.
13/02/24 14:39  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (2/2024) Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2023 r.
12/02/24 15:37 CM INTERNATIONAL S.A.: Podpisanie aneksu do zamówienia realizowanego na rynek niemiecki
16/01/24 13:46  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku