O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:49
kontakt
MTENERGIA

Komunikaty

05/06/24 09:37 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (23/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
03/06/24 09:09 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (22/2024) Upomnienie Spółki
29/05/24 18:40 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MINUTOR ENERGIA S.A.
10:30 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (21/2024) Informacja w sprawie dat przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (20/2024) Informacja w sprawie dat przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
13/05/24 09:05 MINUTOR ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2024 r.
06/05/24 20:48 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (18/2024) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
15/04/24 20:55 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (17/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
04/04/24 21:30 MINUTOR ENERGIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 maja 2024 r.
20:56 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (16/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 maja 2024 r.
26/03/24 12:03 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (15/2024) Upomnienie Spółki
08:40 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MINUTOR ENERGIA
23/03/24 00:43 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (14/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22/03/24 00:07 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (13/2024) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/03/24 22:52 brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (12/2024) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 r.