O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:29
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

20/05/24 23:38 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. dotyczącej systemu Roweru Metropolitalnego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
15/05/24 18:37  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2024) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
13/05/24 21:28 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
21:23 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
20:58 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcia negocjacji przez Spółkę i inwestora - STAR CAPITAL PARTNERSHIP LLP w przedmiocie zawarcia umowy NDA oraz rozpoczęcia badania due dilligence Spółki w związku z zamiarem pośredniego nabycia akcji przez inwestora
09/04/24 15:06 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w liczbie głosów Spółki
14:57 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w liczbie głosów Spółki przysługującego stronom porozumienia akcjonariuszy
29/03/24  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
21/03/24 15:41 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Tier Mobility SE
20/03/24 22:39  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok
19/03/24 18:45  brak uprawnień Nextbike dokona w wynikach za '23 odpisów aktualizacyjnych na kwotę 18,3 mln zł
18:36 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych
18:22  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2024) Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 27 lipca 2023 r.
06/03/24 15:52  brak uprawnień Nextbike Polska ma umowę z Miastem Łódź - Zarządem Dróg i Transportu
15:34 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej systemu Łódzkiego Roweru Publicznego (ŁRP)