O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 21:08
kontakt
BIZTECH

Komunikaty

29/05/24 12:19 BIZTECH KONSULTING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA BizTech Konsulting S.A. na 26 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.
11:58  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu WZA BizTech Konsulting S.A. na 26 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.
08:14  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (7/2024) Raport roczny BizTech Konsulting S.A. za 2023 rok.
27/05/24 10:38 BIZTECH KONSULTING S.A.: Zamówienie od klienta z branży medycznej.
24/05/24 11:03  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (6/2024) Korekta raportu nr 4/2024 - Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2024 roku.
10:58  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (5/2024) Korekta raportu nr 2/2024 - Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za IV kwartał 2023 roku.
14/05/24 08:25  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (4/2024) Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2024 roku.
15/04/24 16:22  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?.
14/02/24 08:25  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (2/2024) Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za IV kwartał 2023 roku.
19/01/24 10:09  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
18/12/23 14:10 BIZTECH KONSULTING S.A.: Zamówienie od Klienta z branży medycznej.
23/11/23 14:18  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (10/2023) Umowa na badanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
09/11/23 09:24  brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (9/2023) Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za III kwartał 2023 roku.
02/11/23 11:22 BIZTECH KONSULTING S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie - korekta.
09:45 BIZTECH KONSULTING S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.