O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 19:35
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

17/05/24 16:45  brak uprawnień NESTMEDIC SA (9/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok
10/05/24 21:46  brak uprawnień NESTMEDIC SA (8/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
07/05/24 11:06  brak uprawnień NESTMEDIC SA (7/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji serii P
22/04/24 10:40  brak uprawnień NESTMEDIC SA (6/2024) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii C i objęcie akcji serii N oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego
15/04/24 13:28  brak uprawnień NESTMEDIC SA (5/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
22/02/24 16:01 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie istotnej umowy
12/02/24 17:42 NESTMEDIC S.A.: Rozpoczęcie współpracy z Premi Medical Devices Manufacturing Sole Proprietorship Co
11:29  brak uprawnień NESTMEDIC SA (4/2024) Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z informacją o naruszeniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
09/02/24 19:49  brak uprawnień NESTMEDIC SA (3/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 Nestmedic Spółka Akcyjna
23/01/24 14:23 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umów pożyczek
11/01/24 11:06  brak uprawnień NESTMEDIC SA (2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
05/01/24 15:36 NESTMEDIC S.A.: Zmiana stanu posiadania
15:29  brak uprawnień NESTMEDIC SA (1/2024) Zmiana wysokości kapitału zakładowego
22/12/23 12:34 NESTMEDIC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12:31  brak uprawnień NESTMEDIC SA (26/2023) Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 21 grudnia 2023 roku