O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:47
kontakt
NEURONE

Komunikaty

15/05/24 11:15 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (6/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
30/04/24 08:48 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (5/2024) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
15/04/24 14:03 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
14/02/24 20:23 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
29/01/24 11:17 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (2/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
03/01/24 21:47 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (1/2024) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2023 r.
13/11/23 16:21 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (22/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
19/09/23 21:43 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (21/2023) Brak rejestracji przez Sąd zmiany statutu emitenta
11/08/23 13:30 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (20/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
30/06/23 18:07 Neurone Studio S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:59 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (19/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2023 roku
16/06/23 22:47 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (18/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 17/2023
14:42 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (17/2023) Powołanie osoby zarządzającej
14:39 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (16/2023) Rezygnacja osoby nadzorującej
02/06/23 15:09 Neurone Studio S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.