O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 03:42
kontakt
TERMO2PWR

Komunikaty

31/05/24 23:33 TERMO2POWER S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku.
23:24  brak uprawnień TERMO2POWER SA (7/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku
23:07  brak uprawnień TERMO2POWER SA (6/2024) Raport roczny za 2023 r.
15/05/24 13:47  brak uprawnień TERMO2POWER SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał roku obrachunkowego 2024.
13:40  brak uprawnień TERMO2POWER SA (4/2024) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku.
15/04/24 14:28  brak uprawnień TERMO2POWER SA (3/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024.
14/02/24 16:22  brak uprawnień TERMO2POWER SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał roku obrachunkowego 2023.
06/02/24 15:12 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów.
05/01/24 17:28  brak uprawnień TERMO2POWER SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024. TERMO2POWER Spółka Akcyjna.
02/01/24 15:25 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
15:12 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR.
29/12/23 10:39 TERMO2POWER S.A.: Rozliczenie umowy na dostawę 378 sztuk serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU.
20/12/23 13:17 TERMO2POWER S.A.: Zawarcie umowy na dostawę 378 sztuk serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU.
18/12/23 13:51 TERMO2POWER S.A.: Wybór oferty Konsorcjum na zakup serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU - 378 sztuk.
15/11/23 15:54 TERMO2POWER S.A.: Istotne informacje dotyczące umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej.