O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:56
kontakt
QUBICGMS

Komunikaty

29/05/24 13:58 QUBICGAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki QubicGames S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r.
13:43  brak uprawnień QUBICGAMES SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki QubicGames S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r.
26/05/24 21:17 QUBICGAMES S.A.: Nabycie akcji własnych w dniach 20-24 maja 2024 roku
17/05/24 23:42 QUBICGAMES S.A.: Nabycie akcji własnych w dniach 16-17 maja 2024 roku
11:32 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej przez spółkę zależną Untold Tales z The Farm 51 Group S.A.
15/05/24 21:48  brak uprawnień QUBICGAMES SA (5/2024) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2024 r.
09/05/24 16:26  brak uprawnień QubicGames ma list intencyjny z GamerSky Games na wydanie 24 gier na Steam na rynku chińskim
15:52 QUBICGAMES S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z GamerSky Games oraz ustalenie daty premiery 24 gier na platformie Steam.
24/04/24 19:26 QUBICGAMES S.A.: No Gravity Development S.A. - zakończenie inwestycji
17/04/24 21:50 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej przez spółkę zależną Untold Tales z Varsav Game Studios
15/04/24 18:11  brak uprawnień QUBICGAMES SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/04/24 18:55 QUBICGAMES S.A.: Nabycie akcji własnych w dniach 8-12 kwietnia 2024 roku i czasowe zawieszenie skupu akcji własnych
09/04/24 15:09 QUBICGAMES S.A.: Korekta Raportu ESPI nr 6/2024 - Nabycie akcji własnych w dniach 2-5 kwietnia 2024 roku
14:47 QUBICGAMES S.A.: Korekta Raportu ESPI nr 4/2024 - Nabycie akcji własnych w dniach 25-28 marca 2024 roku
08/04/24 17:35 QUBICGAMES S.A.: Powołanie spółki zależnej yabai.games