O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:30
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

31/05/24 19:46 brak uprawnień 4MOBILITY SA (7/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2024 r.
19:15 brak uprawnień 4MOBILITY SA (6/2024) Raport roczny 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2023
15/05/24 18:29 brak uprawnień 4MOBILITY SA (5/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
15/04/24 21:34 brak uprawnień 4MOBILITY SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/03/24 21:16 brak uprawnień 4MOBILITY SA (3/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską dotyczącej badania sprawozdań finansowych
14/02/24 17:51 brak uprawnień 4MOBILITY SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
30/01/24 11:47 brak uprawnień 4MOBILITY SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
07/01/24 22:29 4MOBILITY S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
14/11/23 17:08 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki 4MOBILITY S.A.
13/11/23 17:30 brak uprawnień 4MOBILITY SA (15/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
06/11/23 17:23 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki 4MOBILITY S.A.
24/09/23 22:19 brak uprawnień 4MOBILITY SA (14/2023) Korekta jednostkowego raportu rocznego 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2022
05/09/23 18:24 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
04/09/23 19:57 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
02/09/23 20:58 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej