O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:19
kontakt
SOFTBLUE

Komunikaty

28/05/24 18:16 SOFTBLUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
18:08  brak uprawnień SOFTBLUE SA (11/2024) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
18:06  brak uprawnień SOFTBLUE SA (10/2024) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku
18:04  brak uprawnień SOFTBLUE SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
18:01  brak uprawnień SOFTBLUE SA (8/2024) Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2023
23/05/24 22:34 SOFTBLUE S.A.: Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową
22:27 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
15/05/24 17:55  brak uprawnień SOFTBLUE SA (7/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
08/05/24 20:38 SOFTBLUE S.A.: Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową
30/04/24 18:42 SOFTBLUE S.A.: Otrzymanie akceptacji wniosku o płatność końcową projektu
18:34 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie aneksu oraz złożenie wniosków końcowych
12/04/24 21:39  brak uprawnień SOFTBLUE SA (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
13/03/24 18:40  brak uprawnień SOFTBLUE SA (5/2024) Rejestracja zmiany Statutu Spółki Softblue Spółka Akcyjna
14/02/24 19:51  brak uprawnień SOFTBLUE SA (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
30/01/24 19:52 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki