O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:15
kontakt
JUJUBEE

Komunikaty

22/05/24 14:15  brak uprawnień JUJUBEE SA (11/2024) Rejestracja zmian Statutu Jujubee S.A.
15/05/24 16:49  brak uprawnień JUJUBEE SA (10/2024) Raport Okresowy za I kwartał 2024r.
30/04/24 17:30 JUJUBEE S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie wydłużenia procesu przeglądu opcji strategicznych
22/04/24 17:29  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki JUJUBEE S.A.
18/04/24 15:08 JUJUBEE S.A.: Zawarcie umowy ramowej na konwersję i wydanie gier Emitenta wraz z informacją o złożeniu zleceń na konwersję dwóch gier Spółki na platformę Xbox
15/04/24 18:41  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki JUJUBEE S.A.
12/04/24 20:29  brak uprawnień JUJUBEE SA (9/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
08/04/24 16:37 JUJUBEE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 08 kwietnia 2024 r.
16:31  brak uprawnień JUJUBEE SA (8/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 08 kwietnia 2024 r.
16:25 JUJUBEE S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 08 kwietnia 2024 r.
28/03/24 16:20  brak uprawnień Jujubee zdecydował o wydłużeniu przeglądu opcji strategicznych do końca kwietnia 2024
16:12 JUJUBEE S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie wydłużenia procesu przeglądu opcji strategicznych
20/03/24 16:14  brak uprawnień JUJUBEE SA (7/2024) Raport roczny Jujubee S.A. za 2023r
13/03/24 16:34  brak uprawnień 20 projektów z dofinansowaniem w ramach "Programu Wsparcia Gier Wideo"
16:29 JUJUBEE S.A.: Otrzymanie informacji o przyznaniu dofinansowania z Programu Wsparcia Gier Wideo 2024.