O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:23
kontakt
ZORTRAX

Komunikaty

15/05/24 21:45  brak uprawnień ZORTRAX SA (14/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
14/05/24 17:23  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - ZORTRAX
13/05/24 17:24  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ZORTRAX S.A. notowanych na rynku NewConnect
11/05/24 09:22 ZORTRAX S.A.: Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Zortrax S.A.
10/05/24 21:54  brak uprawnień ZORTRAX SA (13/2024) Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
30/04/24 07:44 ZORTRAX S.A.: Zawarcie Term Sheet z Roboze S.p.A.
29/04/24 21:29 ZORTRAX S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 kwietnia 2024 r.
27/04/24 22:34 ZORTRAX S.A.: Zawarcie umów inwestycyjnych
26/04/24 21:07  brak uprawnień ZORTRAX SA (12/2024) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
19:58  brak uprawnień ZORTRAX SA (11/2024) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
19:44  brak uprawnień ZORTRAX SA (10/2024) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/04/24 23:35  brak uprawnień ZORTRAX SA (9/2024) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki
23/04/24 20:49 ZORTRAX S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (zbycie znacznego pakietu akcji)
20/04/24 23:01 ZORTRAX S.A.: Zawarcie istotnych umów przez Zortrax S.A.
18/04/24 21:59  brak uprawnień ZORTRAX SA (8/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki