O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 04:38
kontakt
CDRL

Komunikaty

17/05/24 06:17 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/24 16:24 CDRL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 czerwca 2024 roku
10/05/24 18:01 CDRL S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o umorzeniu akcji własnych skupionych w ramach programu skupu akcji własnych wraz z podsumowaniem programu
15/04/24 21:24 CDRL S.A.: Uzyskanie przez Emitenta decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości inwestycji w nabycie udziałów spółki zależnej z siedzibą w Białorusi
29/03/24 06:50 CDRL S.A.: CDRL S.A.
06:48 CDRL S.A.: CDRL S.A.
30/01/24 16:07 CDRL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024.
17/11/23 06:21 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/23 21:23  brak uprawnień CDRL utracił kontrolę nad spółką białoruską spółką zależną
20:19 CDRL S.A.: Utrata przez Emitenta kontroli nad spółką zależną z siedzibą w Białorusi
23/10/23 21:02 CDRL S.A.: Powzięcie informacji o postawieniu w stan wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta z siedzibą w Białorusi oraz złożeniu przez Dyrektora generalnego spółki zależnej wniosku o restrukturyzację do Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku.
02/10/23 07:08 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/23 16:28  brak uprawnień CDRL zawiąże kolejny odpis na białoruską spółkę zależną
16:09 CDRL S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o dokonaniu dalszych odpisów aktualizujących wartość udziałów i aktywów spółki zależnej z siedzibą w Białorusi
28/08/23 20:05 CDRL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023