O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:18
kontakt
LABOPRINT

Komunikaty

10/06/24 16:31 LABO PRINT S.A: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w maju 2024 roku
29/05/24 13:30 LABO PRINT S.A: ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LABO PRINT S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku
27/05/24 16:00 LABO PRINT S.A: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2023
13:02  brak uprawnień Labo Print chce przeznaczyć zysk za '23 na kapitał zapasowy
12:47 LABO PRINT S.A: Informacja w sprawie rekomendacji Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2023
22/05/24 08:25 LABO PRINT S.A: LABO PRINT S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/24 15:42 LABO PRINT S.A: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za pierwszy kwartał 2024 roku
10/05/24 13:27 LABO PRINT S.A: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w kwietniu 2024 roku
25/04/24 10:26 LABO PRINT S.A: LABO PRINT S.A
10:09 LABO PRINT S.A: LABO PRINT S.A
23/04/24 19:06 LABO PRINT S.A: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023
10/04/24 16:41 LABO PRINT S.A: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w marcu 2024 roku
08/03/24 16:11 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w lutym 2024 roku
12/02/24 15:44 LABO PRINT S.A: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w styczniu 2024 roku
24/01/24 16:11 LABO PRINT S.A: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2024