O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 05:59
kontakt
VAKOMTEK

Komunikaty

27/06/24 11:07 VAKOMTEK S.A.: Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vakomtek S.A. w dniu 26.06.2024r. posiadających co najmniej 5% głosów
08:56 brak uprawnień VAKOMTEK SA (8/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vakomtek S.A. 26.06.2024 r.
31/05/24 10:20 VAKOMTEK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2024r. wraz z projektami uchwał Vakomtek S.A.
09:44 brak uprawnień VAKOMTEK SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2024 r. wraz z projektami uchwał
09:07 brak uprawnień VAKOMTEK SA (6/2024) Raport Roczny Vakomtek S.A. za 2023 r.
14/05/24 10:00 brak uprawnień VAKOMTEK SA (5/2024) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za I kwartał 2024 r.
16/04/24 09:41 brak uprawnień VAKOMTEK SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect
28/02/24 10:04 brak uprawnień VAKOMTEK SA (3/2024) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem Vakomtek Spółka Akcyjna
14/02/24 09:14 brak uprawnień VAKOMTEK SA (2/2024) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za IV kwartał 2023 r.
02/02/24 15:15 brak uprawnień VAKOMTEK SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku Vakomtek Spółka Akcyjna
14/11/23 11:33 brak uprawnień VAKOMTEK SA (9/2023) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za III kwartał 2023 r.
14/08/23 13:35 brak uprawnień VAKOMTEK SA (8/2023) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za II kwartał 2023 r.
26/06/23 14:01 VAKOMTEK S.A.: Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vakomtek S.A. w dniu 26.06.2023r. posiadających co najmniej 5% głosów
13:27 brak uprawnień VAKOMTEK SA (7/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vakomtek S.A. 26.06.2023 r.
06/06/23 13:11 brak uprawnień VAKOMTEK SA (6/2023) Raport Roczny Vakomtek S.A. za 2022r. - korekta