O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:38
kontakt
AGROMEP

Komunikaty

29/05/24 16:59 brak uprawnień AGROMEP SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 roku.
16:51 AGROMEP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 roku.
15:58 brak uprawnień AGROMEP SA (5/2024) Raport roczny za 2023 rok
15/05/24 18:21 brak uprawnień AGROMEP SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15/04/24 20:00 brak uprawnień AGROMEP SA (3/2024) Zakres stosowanych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
14/02/24 14:10 brak uprawnień AGROMEP SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
18/01/24 13:42 brak uprawnień AGROMEP SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
14/11/23 09:39 brak uprawnień AGROMEP SA (11/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
14/08/23 12:13 brak uprawnień AGROMEP SA (10/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
10/08/23 17:20 brak uprawnień AGROMEP SA (9/2023) Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
05/07/23 12:57 brak uprawnień AGROMEP SA (8/2023) Informacje o zgłoszonej podczas ZWZ z dnia 27.06.2023r. uchwale, niepodjętych uchwałach oraz o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas ZWZ
04/07/23 14:11 AGROMEP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ AGROMEP S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
27/06/23 16:33 brak uprawnień MF: Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych przyjęty przez Radę Ministrów (komunikat)
06/06/23 18:47 AGROMEP S.A.: Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z proponowanymi zmianami Statutu Spółki
18:33 brak uprawnień AGROMEP SA (6/2023) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z proponowanymi zmianami Statutu Spółki