O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 04:56
kontakt
STANDREW

Komunikaty

21/05/24 13:58 brak uprawnień STANDREW SA (8/2024) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2023 rok
13/05/24 14:23 brak uprawnień STANDREW SA (7/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku. STANDREW S.A.
11/04/24 15:56 STANDREW S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
14:34 brak uprawnień STANDREW SA (6/2024) Oświadczenie Zarządu w sprawie ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
07/03/24 12:54 brak uprawnień STANDREW SA (5/2024) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Standrew S.A.
14/02/24 10:40 brak uprawnień STANDREW SA (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku STANDREW Spółka Akcyjna
09/02/24 09:01 brak uprawnień STANDREW SA (3/2024) Zmiana terminu przekazania raportu za IV kwartał 2023
16/01/24 17:20 brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - STANDREW
12/01/24 14:19 STANDREW S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
09/01/24 15:19 brak uprawnień STANDREW SA (2/2024) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji Spółki Serii F STANDREW Spółka Akcyjna
15:13 brak uprawnień STANDREW SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024
14/12/23 14:49 brak uprawnień STANDREW SA (16/2023) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2023-2025 Standrew Spółka Akcyjna
07/12/23 13:18 brak uprawnień STANDREW SA (15/2023) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
09:23 STANDREW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki STANREW S.A. w dniu 6 grudnia 2023 r.
09:11 brak uprawnień STANDREW SA (14/2023) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej