O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:36
kontakt
TELGAM

Komunikaty

22/05/24 17:37 TELGAM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2024 r.
17:25  brak uprawnień TELGAM SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2024 r.
21/05/24 14:52  brak uprawnień TELGAM SA (5/2024) Raport roczny za 2023 rok obrotowy
15/05/24 09:50  brak uprawnień TELGAM SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
11/04/24 10:39  brak uprawnień TELGAM SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
06/03/24 18:06  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A.
29/02/24 16:32 TELGAM S.A.: Zmiany udziału w głosach
14/02/24 09:24  brak uprawnień TELGAM SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
05/02/24 18:01  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A.
22/01/24 13:27 TELGAM S.A.: Zawarcie ramowej umowy w zakresie uzyskania dostępu do infrastruktury światłowodowej w województwie dolnośląskim
11/01/24 11:50  brak uprawnień TELGAM SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 07:38  brak uprawnień TELGAM SA (14/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
10/10/23 10:15 TELGAM S.A.: Zmiana udziału w głosach
05/10/23 09:45 TELGAM S.A.: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach - zmiana zawiadomienia z 4.10.2023 r.
04/10/23 14:47 TELGAM S.A.: Zmiana udziału w głosach