O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 12:58
kontakt
REMORSOL

Komunikaty

17/05/24 17:27  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (11/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
14:09 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na dostawę konstrukcji dla farmy fotowoltaicznej na terenie Polski
15/05/24 22:31  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (10/2024) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2024 roku
19:12 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na dostawę konstrukcji dla farmy fotowoltaicznej na terenie Łotwy
10/05/24 14:02  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (9/2024) Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2024 r.
30/04/24 20:53  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (8/2024) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
20:51  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (7/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2024 r.
20:47 REMOR SOLAR S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2024 r.
23/04/24 19:40 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na dostawę i montaż konstrukcji dachowych na terenie Włoch
15/04/24 11:10  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
03/04/24 20:51 REMOR SOLAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2024 r.
20:44  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2024 r.
14/02/24 18:08  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
13/02/24 19:39  brak uprawnień Remor Solar Polska na koniec '23 ma ok. 6,1 mln zł zysku netto, poniżej prognozy
19:16 REMOR SOLAR S.A.: Stan realizacji prognoz finansowych na rok 2023