O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 23:33
kontakt
SESCOM

Komunikaty

17/05/24 21:23 SESCOM S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
20:48 SESCOM S.A.: Informacja o złożeniu zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia przymusowego wykupu
19:33  brak uprawnień Enterprise Investors ma przedwstępną umowę przejęcia większościowego pakietu akcji w Sescom
19:01 SESCOM S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
18:56 SESCOM S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Spółki oraz porozumienia w sprawie przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki
18:38 SESCOM S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o zawarciu term sheet i rozpoczęciu negocjacji w sprawie docelowego nabycia większościowego pakietu akcji Spółki
15/05/24 18:33  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - SB-Act
14/05/24 17:25  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - SESCOM
17:19  brak uprawnień Po sesji 16 V z listy uczestników WIG i WIG-Poland zostaną wykreślone akcje spółki Sescom - GPW Benchmark
10/05/24 23:14 SESCOM S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
21:52 SESCOM S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
30/04/24 14:30 SESCOM S.A.: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom
29/03/24 15:03 SESCOM S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. na nową kadencję
14:50 SESCOM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A. z dnia 29.03.2024 r.
14:41 SESCOM S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A.