O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:10
kontakt
FABRYKAKD

Komunikaty

07/06/24 18:18  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. na rynku NewConnect
06/06/24 11:27  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (9/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
23/05/24 14:28  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (8/2024) Zawarcie znacznej umowy przez spółkę zależną
21/05/24 11:13  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (7/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 ? zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023
 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (6/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 ? zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023
14/05/24 19:49  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku jednostkowy i skonsolidowany
08/05/24 20:58  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (4/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 ? zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 roku
15/04/24 20:36  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
09/02/24 21:10  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
30/01/24 15:57  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
23/11/23 23:27 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Informacja o nieodbyciu się do licytacji nieruchomości
13/11/23 23:39  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (7/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
12/10/23 21:12 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
26/09/23 16:09 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną na budowę hali sportowej
28/08/23 14:24 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną