O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:48
kontakt
INDOS

Komunikaty

15/05/24 15:15 brak uprawnień INDOS SA (7/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
10/05/24 12:16 brak uprawnień Indos planuje wypłacić 0,39 zł dywidendy na akcję za '23
12:03 INDOS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indos Spółka Akcyjna na dzień 5 czerwca 2024 r.
11:49 brak uprawnień INDOS SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indos Spółka Akcyjna na dzień 5 czerwca 2024 r..
26/04/24 15:13 brak uprawnień INDOS SA (5/2024) Raport roczny za rok 2023
15/04/24 14:05 brak uprawnień INDOS SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?.
27/02/24 09:16 brak uprawnień INDOS SA (3/2024) Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku
14/02/24 15:24 brak uprawnień INDOS SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
30/01/24 16:52 brak uprawnień INDOS SA (1/2024) Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2024 r.
14/11/23 15:03 brak uprawnień INDOS SA (19/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
18/09/23 14:46 INDOS S.A.: Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K5
31/08/23 14:11 INDOS S.A.: Wyrok uniewinniający Sądu Apelacyjnego w Katowicach
25/08/23 17:24 brak uprawnień GPW: Komunikat: INDOS
17:19 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K8 spółki INDOS S.A.
22/08/23 09:59 INDOS S.A.: Wprowadzenie do obrotu na Catalyst wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K8