O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 07:59
kontakt
KANCELWEC

Komunikaty

15/07/24 09:23  brak uprawnień Inkaso WEC zaprasza do sprzedaży do 250 tys. akcji spółki po cenie 4 zł za akcję
09:15 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Publikacja zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
11/07/24 14:10 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Rozpoczęcie czynności obsługi wierzytelności w związku z podpisaniem nowej umowy współpracy
14:00 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności w sprawie rozmów dotyczących finansowania inwestycji w pakiety wierzytelności
02/07/24 12:37  brak uprawnień INKASO WEC SA (9/2024) Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
12:30  brak uprawnień INKASO WEC SA (8/2024) Uzupełnienie raportu EBI nr 3/2024 dot. raportu rocznego Spółki za 2023 r.
24/06/24 23:07 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2024 roku
22:56 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych
18/06/24 23:30  brak uprawnień INKASO WEC SA (7/2024) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 czerwca 2024 roku
22/05/24 13:51 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. wraz z projektami uchwał
13:13  brak uprawnień INKASO WEC SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Kancelaria Prawna - Inkaso WEC? S.A. wraz z projektami uchwał
19/05/24 14:26 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
15/05/24 16:48  brak uprawnień INKASO WEC SA (5/2024) Raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2024 roku
10/05/24 11:11 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawarcie umowy nabycia powierzchni biurowej przez spółkę zależną WEC Financial
15/04/24 14:27  brak uprawnień INKASO WEC SA (4/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect