O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:43
kontakt
BRASTER

Komunikaty

09/05/24 16:45 BRASTER S.A.: Opis i oszacowanie nieruchomości przez Komornika w ramach egzekucji z majątku emitenta na wniosek wierzyciela
03/05/24 23:59 BRASTER S.A.: BRASTER S.A.
25/04/24 22:23 BRASTER S.A.: Informacja o postanowieniu Sądu o uchyleniu układu, zażaleniu na postanowienie Sądu o uchylenie układu oraz o wniosku do Sądu o otwarcie postępowania o zmianę układu.
23/04/24 22:19 BRASTER S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok
15/02/24 14:22 BRASTER S.A.: Podpisanie umowy współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych Spółki w Pakistanie
31/01/24 14:18 BRASTER S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2024 roku
18/01/24 18:07  brak uprawnień Braster ma porozumienie w sprawie sprzedaży urządzeń w Turcji, Azerbejdżanie i Azji Środkowej
17:52 BRASTER S.A.: Zawarcie porozumienia dotyczącego dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych Spółki w Turcji, Azerbejdżanie oraz krajach Azji Środkowej
15/01/24 21:53  brak uprawnień Komornik wszczął egzekucję na majątku Brastera
21:30 BRASTER S.A.: Otrzymanie zawiadomień o wszczęciu egzekucji z majątku emitenta na wniosek wierzyciela
09/01/24 21:24 BRASTER S.A.: Przedłużenie terminu realizacji projektu pn. "System komputerowej interpretacji i wspomagania diagnostyki onkologicznej gruczołu piersiowego działający w oparciu o techniki głębokiego uczenia, w szczególności sieci konwolucyjne"w ramach umowy o dofinansowanie z NCBR
23/12/23 15:02  brak uprawnień Braster ma umowę na sprzedaż swoich urządzeń w USA, Kanadzie i na Karaibach
11:20 BRASTER S.A.: Podpisanie umowy współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych Spółki w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na Karaibach
18/12/23 12:08 BRASTER S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
12/12/23 19:03 BRASTER S.A.: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF