O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:11
kontakt
BIOMASS

Komunikaty

15/05/24 18:25  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (5/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. za I kwartał 2024r.ł
06/05/24 09:15  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (4/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
15/04/24 22:11  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
08/04/24 09:25 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Podpisanie przez Spółkę zależną BEP BATTERY PACK S.A. UMOWYO WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH dla projektu " innowacyjne Polskie Inteligentne Miasto w regionie Dubaju"
14/03/24 10:17 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
29/02/24 10:58 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
23/02/24 09:47 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przes osoby pełniące obowiązki zarządcze
14/02/24 21:22  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (2/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. za IV kwartał 2023r.
25/01/24 14:18  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
10/01/24 18:46 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Stanowisko Zarządu w sprawie kursu akcji
09/01/24 12:06 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
08/01/24 12:27 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
10:10 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Podpisanie umowy o Joint Venture (umowy o wspólnym przedsięwzięciu) ze Spółką JPN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C. Z Dubaju
05/01/24 12:24 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
11:33 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.