O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:39
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

29/05/24 18:34  brak uprawnień DataWalk pozyskał z emisji akcji 27,5 mln zł
18:00 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii R. Information connected with the completion of the private subscription of R series shares.
11:34 DATAWALK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał. Convening the Ordinary General Meeting of DataWalk S.A. together with the drafts of resolutions
28/05/24 11:21 DATAWALK S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii R emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. The conclusion of subscription agreements for series R ordinary bearer shares issued by the Company's Executive Board within the limits of authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders.
24/05/24 17:35 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
23/05/24 21:53 DATAWALK S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR. Information about shares transactions under Article 19 of MAR
22/05/24 11:31 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
21/05/24 19:09  brak uprawnień DataWalk wyemituje do 500 tys. akcji po cenie 55 zł/szt. (aktl.)
18:46 DATAWALK S.A.: Informacja o zakończeniu negocjacji dotyczących uczestnictwa inwestorów w subskrypcji prywatnej akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Information on the Conclusion of Negotiations Regarding Investor Participation in the Private Subscription of Shares Issued through an Increase in the Company's Share Capital within the Aut
18:33  brak uprawnień DataWalk chce podwyższyć kapitał w granicach kapitału docelowego
18:06 DATAWALK S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzenie negocjacji oraz podjęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Disclosure of Delayed Confidential Information - Conducting Negotiations and Taking Steps to Increase the Company's Share Capital within the Authorized Capital Excluding Preemptive Rights.
17/05/24 08:46 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Ally Financial. Follow on purchase from Ally Financial.
15/05/24 00:06 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/24 18:50 DATAWALK S.A.: Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US.
07/05/24 08:41 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do United States Department of Agriculture. Follow on purchase from United States Department of Agriculture.