O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 03:46
kontakt
KME

Komunikaty

27/05/24 10:36 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 24 czerwca 2024 r
10:29  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 24 czerwca 2024 r.
09:53  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2024) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
24/05/24 17:09 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Planowana rozprawa sądowa w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami
22/05/24 18:33  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2024) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
15/05/24 10:59  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2024) Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
13/05/24 11:16  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2024) Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok
09/05/24 12:31  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok
15/04/24 16:55  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
10/04/24 15:59 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Postanowienie Sądu w sprawie przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
06/03/24 10:57 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 marca 2024 roku
05/03/24 18:36  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 5 marca 2024 roku
16/02/24 17:58 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Rozwiązanie umów zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym z Lumen Profit 14 NFIZW oraz z LUMEN Profit 22 NFIZW
14/02/24 21:06  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2024) Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku
12/02/24 22:20 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Podpisanie porozumień w sprawie warunkowego rozwiązania umów zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym z Lumen Profit 14 NFIZW oraz z LUMEN Profit 22 NFIZW