O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:45
kontakt
TRUEGS

Komunikaty

22/05/24 17:54 True Games Syndicate S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku
17:44 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku
14/05/24 21:51 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (5/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku True Games Syndicate Spółka Akcyjna
15/04/24 19:28 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (4/2024) Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
02/04/24 22:16 True Games Syndicate S.A.: Uzyskanie przez Spółkę prawomocnego wyroku przeciwko Flint Arts Sp. z o.o. o zapłatę kar umownych w związku z produkcją gry NightClub Manager: Violet Vibe
19/03/24 22:17 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (3/2024) Raport roczny za 2023 rok
24/01/24 15:30 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024
10/01/24 18:11 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
13/11/23 20:31 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (12/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
10/11/23 18:08 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (11/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
18:03 True Games Syndicate S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
17:57 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (10/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 10 listopada 2023 roku wznowionym po przerwie
06/11/23 20:59 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (9/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 06 listopada 2023 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach
09/10/23 17:33 True Games Syndicate S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 6 listopada 2023 roku
17:27 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (8/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 6 listopada 2023 roku