O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 08:02
kontakt
MENNICASK

Komunikaty

10/07/24 11:59  brak uprawnień Mennica Skarbowa spodziewa się utrzymania wysokiego kursu złota w II poł. '24
28/06/24 22:47  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (8/2024) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
27/06/24 18:36  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (7/2024) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2024 r.
17:45 MENNICA SKARBOWA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA w dniu 27.06.2024r.
25/06/24 23:37 MENNICA SKARBOWA S.A.: Otrzymanie przez Emitenta informacji o zawarciu Listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej transakcji nabycia udziałów w spółce Bafago Sp. z o.o. i w efekcie ewentualnego przejęcia kontroli nad Bafago Sp. z o.o. (spółka dominująca nad Emitentem)
18/06/24 22:32 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
11/06/24 10:15 MENNICA SKARBOWA S.A.: Korekta raporu nr 4/2024 - dodanie załącznika
09:15 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
10/06/24 22:53 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
21:21 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
01/06/24 22:44  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
22:37 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna MENNICA SKARBOWA S.A.
14/05/24 23:23  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (5/2024) Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za I kwartał 2024 r.
09/05/24 19:24  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (4/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
15/04/24 20:26  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?