O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 03:53
kontakt
IU

Komunikaty

31/05/24 18:09  brak uprawnień INTERNET UNION SA (7/2024) Planowane zmiany w statucie
17:55  brak uprawnień INTERNET UNION SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r.
17:46 INTERNET UNION S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r.
17:23  brak uprawnień Internet Union chce wypłacić 0,18 zł dywidendy na akcję
17:15 INTERNET UNION S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2023 roku
16:53  brak uprawnień INTERNET UNION SA (5/2024) Raport roczny za 2023 rok
15/05/24 16:16 INTERNET UNION S.A.: Podpisanie znaczącej umowy
14:15  brak uprawnień INTERNET UNION SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
15/04/24 12:41  brak uprawnień INTERNET UNION SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
08/03/24 16:07 INTERNET UNION S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
16:01 INTERNET UNION S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
15:56 INTERNET UNION S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
15:49 INTERNET UNION S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
04/03/24 10:48 INTERNET UNION S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu związanego z rozbudową sieci Emitenta
14/02/24 15:09  brak uprawnień INTERNET UNION SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.